English: 1(888) 669-0780
Vietnamese: 1(800) 928-4331

Băng Ghế Kimberly

Bồn Kính Thủy Tinh • Gỗ Dán • Có Nhiều Màu Để Chọn • Sản Xuất Ở Canada • Kích Thước: 54"L x 40"W x 51"L
Nhà sản xuất:: Gulfstream
*
*
*
*
*
*
*
$4,428.00

Hệ Thống Đánh Nước Không Ống

Kích Thước: 40" W x 51" D x 54"H

Bồn Chứa Nước - 4 to 5 US gal

Nguồn Nước - Nước Nống Lạnh 1/2 Inch

Nguồn Thoát Nước - 1-1/2" New P-Trap included

Nguồn Điện - Với Máy Đánh Nước Không Ống

60W / 110V 1.5 AMP 60hz.

Bơm Xả (optional+$150.00/ each )

110V 2.5 AMP 60Hz.

Sản Xuất Ở Bắc Mỹ  ( USA & Canada)

Thời Gian Giao Hàng: 4 to 8 Tuần

Một Năm Bảo Hành

Hệ Thống Đánh Nước Không Ống

Kích Thước: 40" W x 51" D x 54"H

Bồn Chứa Nước - 4 to 5 US gal

Nguồn Nước - Nước Nống Lạnh 1/2 Inch

Nguồn Thoát Nước - 1-1/2" New P-Trap included

Nguồn Điện - Với Máy Đánh Nước Không Ống

60W / 110V 1.5 AMP 60hz.

Bơm Xả (optional+$150.00/ each )

110V 2.5 AMP 60Hz.

Sản Xuất Ở Bắc Mỹ  ( USA & Canada)

Thời Gian Giao Hàng: 4 to 8 Tuần

Một Năm Bảo Hành

Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đăng ký mới có thể viết lời phê bình
  • Tồi
  • Tốt

Promotions

Azura Pedicure Chair On Sale

Zero Garvity Fiori Full Body Massage Pedicure Chair