English: 1(888) 669-0780
Vietnamese: 1(800) 928-4331

Ghế Khách & Ghế Thợ

View as Grid List
Sort by
Display per page

Ghế Khách OC1A

Màu Nâu Nhạt Và Đỏ • Ngả Lưng Và Chỉnh Cao Thấp
$220.00

Ghế Khách OC2A

Màu Xanh Nhạt Và Màu Cà Phê Sữa • Tựa Lưng Chỉnh Được
$220.00

Ghế Khách Thấp OC1B

Có 2 Màu Và Tựa Lưng
$210.00

Ghế Khách Loại Thấp OC2B

Có Màu Xanh Nhạt Và Cà Phê Sữa • Chỉnh Được Cao Thấp
$210.00

Ghế Khách GC-003

Ghế Khách GC-003 Với 3 Màu Để Chọn • Da Khán Hóa Chất
$200.00

Ghế Khách GC-004

Chỉnh Được Cao Thấp • Có Tựa Lưng • Da Chống Hóa Chất
$200.00

Ghế Khách GC-005

Da Chống Acetone • Chỉnh Được Cao Thấp • Có Tựa Lưng
$200.00

Ghế Khách LX

Ghế Khách Với Tựa Lưng • Độ Cao Chỉnh Lên Xuống Được
$200.00

Ghế Khách Euro

Ngả Lưng Và Chỉnh Cao Thấp • Da PU • Kích Thước: 26.5"W x 24.75"D x 39.5"H • Làm Tại Mỹ
$195.00

Ghế Manicure D007

Mạ Nhôm • Tựa Lưng • Màu Đen • Độ Cao: 26"-33"
$80.00

Ghế Manicure LS102-9

Mạm Nhôm • Điều chỉnh Chiều cao: 25 "-32"
$90.00

Ghế Manicure LX

Hình Cong • Tựa Lưng • Có 6 Màu Để Chọn
$200.00

Ghế Thợ Thấp LS103-1

Kích Thước: 17” x 17” x 905” • Độ Cao Thấp: 13”- 15” • Trọng Lượng: 16 LBs
$85.00

Ghế Thợ LS203-1

Bánh Xe Dễ Dàn Di Chuyển • Ngăn Kéo Dưới Ghế • Kích Thước : 14"W x 15"L x 15"H Phần Lưng: 24"
$105.00

Ghế Thợ LX

Hình Công • Có Tựa Lưng • Chỉnh Cao Thấp • Có 6 Màu Để Chọn
$175.00

Ghế Thợ Monfort LS103-2

Kích Thước: 17” x 17” x 11” • Độ Cao Thấp 13”- 15” • Trọng Lượng: 19.8 lb
$85.00

Ghế Thợ TC-001

Có Tựa Lưng • Chỉnh Được Cao Thấp
$175.00

Ghế Thợ TS-001

Có Tựa Lưng • Da Chống Hóa Chất • Chỉnh Được Cao Thấp
$125.00

Ghế Đợi WC-001

Ghế Làm Tự Sợi Thủy Tinh, Đi Theo 3 Màu: Đỏ, Cà Phê Sữa, Đen
$145.00

Promotions

Azura Pedicure Chair On Sale

Dezra Pedicure Chair, On sale

Zero Garvity Fiori Full Body Massage Pedicure Chair