English: 1(888) 669-0780
Vietnamese: 1(800) 928-4331

Ghế Khách Avion

Nhà sản xuất:: AYC
*
$149.99
$124.99
Financing Your Salon Equipment

Dimensions:

- Arm-to-arm (outside): 28”
- Arm-to-arm (inside): 20”
- Back height: 28”
- Seat width: 19.5”
- Seat depth: 20.5”
- Adjustable height: 3”
- 5-star-base width: 28”
- Chair height (from ground to the back top): 46” ~ 49”

Dimensions:

- Arm-to-arm (outside): 28”
- Arm-to-arm (inside): 20”
- Back height: 28”
- Seat width: 19.5”
- Seat depth: 20.5”
- Adjustable height: 3”
- 5-star-base width: 28”
- Chair height (from ground to the back top): 46” ~ 49”

Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đăng ký mới có thể viết lời phê bình
  • Tồi
  • Tốt

Promotions

Azura Pedicure Chair On Sale

Zero Garvity Fiori Full Body Massage Pedicure Chair