English: 1(888) 669-0780
Vietnamese: 1(800) 928-4331

Tech Chair TC-004

Heavy duty leg with casters for easy movements | Dimensions: 17" - 21 1/2" Height | Weight: 23 Lbs
Nhà sản xuất:: Pedispa America
*
$105.00
Financing Your Salon Equipment
Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đăng ký mới có thể viết lời phê bình
  • Tồi
  • Tốt

Promotions

Azura Pedicure Chair On Sale

Zero Garvity Fiori Full Body Massage Pedicure Chair