English: 888-669-0780
Vietnamese: 800-928-4331
Newsletter

Trọn Gói

Xem dạng
Sắp xếp
Hiển thị Mỗi trang

Trọn Gói Arion

Gồm Có: Ghế Ariion • Bàn Nail Classic • Xe Đựng Đồ Nghề Contemporary • Ghế Khách Euro • Ghế Thợ Làm Tay • Ghế Thợ Làm Chân
$3,100.00

Trọng Gói Chocolate

Bao Gồm: Ghế Chocolate • Bàn Nail T-105 • Xe Đựng Đồ Nghề D-100 • Ghế Khách GC-003 • Ghế Thợ Cao TC-001 • Ghế Thợ Thấp: PC-001
$3,250.00 $2,850.00

Trọn Gói Cloud 9

Bao Gồm: Ghế Cloud9 • Bàn Nail C-105 • Xe Đựng Đồ Nghề D-100 • Ghế Khách GC-003 • Ghế Thợ TC-001
$3,150.00

Escape Package Deal

Package Includes: Escape Pedicure Chair • Nail Table C-105 • Pedi-Cart D-100 • Customer Chair GC-003 • Manicure Stool TC-001
$2,795.00

Trọn Gói Nội Thất T-105

Gồm Có: Bàn Nail T-105 • Ghế Khách GC-003 • Ghế Thợ TC-001
$600.00

Trọn Gói L280

Gồm Có: Ghế Spa L280 • Bàn Alexus XN1 • Xe Đựng Đồ Nghề XAC1 • Ghế Khách • Ghế Thợ
$2,949.00 $2,449.00

Trọn Gói L290

Gồm Có: Ghế Spa L290 • Bàn Charis ZN2 • Xe Đựng Đồ Nghề ZAC1 • Ghế Khách • Ghế Thợ
$3,099.00 $2,599.00

Lotus Package

Package Includes: Lotus Pedicure Chair • Nail Table C-105 • Pedi-Cart D-100 • Customer Chair GC-003 • Manicure Stool TC-001 • Pedicure Stool PC-001
$2,745.00