English: 888-669-0780   Vietnamese: 800-928-4331
Newsletter

Ghế T4

View as
Sort by
Display per page

Ghế Buffalo SE

Mẫu Ghế Năm 2013 • Hệ Thống Xoa Bóp Human Touch® HT-135 • Đèn Bồn Đổi Màu • Máy Đánh Nước Không Ống • Có Ngăn Kéo Phía Trước Đựng Hóa Chất • Bảo Hành 1 Năm
$2,500.00

Ghế Katai Glass

Mẫu Ghế Năm 2013 • Thân Gỗ Với Bồn Kính Thủy Tinh • Có Ngăn Kéo Đựng Hóa Chất • Đèn Bồn Đổi Màu • Một Năm Bảo Hành
$2,875.00

Ghế Katai SE

Model Năm 2013 • Hệ Thống Xoa Bóp Human-Touch • Mâm Tay Gỗ • Có Ngăn Đựng Thuốc Và Hóa Chất • Chứng Nhận Bới UL
$2,775.00

Ghế Katana

Hệ Thống Mát Xa Human Touch • Đi Theo Ghế Thợ • Mâm Tay Gỗ • Hệ Thống Mát Xa Chân Không Ống • Sản Xuất Tại Mỹ
$2,700.00

Ghế Odyssey

Mẫu Ghế Năm 2013 • Hệ Thống Xoa Bóp Human Touch® HT-135 • Có Ngăn Kéo Đựng Hóa Chất • Có Đèn Bồn • Một Năm Bảo Hành
$2,650.00

Ghế Panther SE

Mẫu Ghế 2012 • Hệ Thống Xoa Bóp Human Touch® HT-135-PS • Có Ngăn Kéo Đựng Hóa Chất • Sink Embedded LED Light • Hệ Thống Đánh Nước Không Ống
$2,495.00

Ghế Arion

Dùng Được Với Liners • Hệ Thống Xoa Bóp Human Touch Đầy Đủ Chức Năng • Đèn Bồn Đổi Màu • Đi Theo Ghế Thợ
$2,450.00

Ghế Bellini

Hệ Thống Đánh Nước Không Ống • Máy Đánh Bóp Human-Touch • Đèn Bồn Đổi Màu • Dùng Được Với Liners • Đi Theo Ghế Thợ
$2,500.00

Ghế Besimi

Bồn Nước Lấy Ra Được • Máy Xoa Bóp Human-Touch • Adjustabe • Đèn Bồn Đổi Màu • Liner™ Jet Technology • Hệ Thống Đánh Nước Không Ống
$2,500.00

Ghế Cartier

Bồn Nước Lấy Ra Được • Hệ Thống Xoa Bóp Đủ Chức Năng • Gác Chân Năng Lên Được • Đèn Bồn Đổi Màu • Hệ Thống Đánh Nước Không Ống • 1 Năm Bảo Hành
$2,650.00

Ghế EOS

Hệ Thống Xoa Bóp Danh Tiếng Của Human-Touch • Chỗ Ly Để Nước Ở Mâm Tay • Đèn Bồn Đổi Màu Rất Đẹp • Đi Theo Ghế Thợ
$2,500.00

Ghế Gspa F

Bồn Kính Thủy Tinh • Hệ Thống Xoa Bóp HT-135-PS • Có Đèn Bồn • Máy Đánh Nước Nam Châm • Một Năm Bảo Hành
$2,700.00

Ghế Gspa W

Bồn Kính Thủy Tinh • Hệ Thống Xoa Bóp Human Touch HT-135-PS • Đèn Bồn Đổi Màu • Dùng Được Với Liners • Một Năm Bảo Hành
$2,700.00

Ghế Jaguar

Hệ Thống Xoa Bóp Human Touch • Đèn Bồn Đổi Màu • Dùng Được Với Liner • Hệ Thống Đánh Nước Không Dùng Ống Hợp Vệ Sinh • Đi Theo Ghế Thợ
$2,550.00

Ghế Jet

Bồn Kính Thủy Tinh • Hệ Thống Xoa Bóp Human Touch • Đèn Bồn Đổi Màu • Đi Theo Ghế Thợ • Một Năm Bảo Hành
$2,500.00

Ghế Katai GI

Mâm Tay Gỗ • Hệ Thống Đánh Nước Không Ống • Đi Theo Ghế Thợ • Một Năm Bảo Hành
$2,850.00

Ghế Onska

Hệ Thống Xoa Bóp Human Touch® HT-135-PS • Gác Chân Chỉnh Lên/Xuống • Đèn Bồn Đổi Màu • Một Năm Bảo Hành
$2,650.00

Ghế Triton

Chỗ Để Ly Ở Mâm Tay • Hệ Thống Xoa Bóp Đủ Chức Năng • Đèn Bồn LED • Đi Theo Ghế Thợ • Một Năm Bảo Hành
$2,650.00