English: 1(888) 669-0780
Vietnamese: 1(800) 928-4331

Trọn Gói

View as Grid List
Sort by
Display per page
Hình ảnh của Trọn Gói Chocolate

Trọn Gói Chocolate

Bao Gồm: Ghế Chocolate • Bàn Nail T-105 • Xe Đựng Đồ Nghề D-100 • Ghế Khách GC-003 • Ghế Thợ Cao TC-001 • Ghế Thợ Thấp: PC-001
Hình ảnh của Trọn Gói Ghế Package

Trọn Gói Ghế Package

Trọng Gói Gồm Có: Ghế Escape • Bàn Nail C-105 • Xe Đựng Đồ Nghề D-100 • Ghế Khách GC-003 • Ghế Thợ TC-001
$2,795.00
Hình ảnh của Trọn Gói Nội Thất T-105

Trọn Gói Nội Thất T-105

Gồm Có: Bàn Nail T-105 • Ghế Khách GC-003 • Ghế Thợ TC-001
$600.00
Hình ảnh của Trọn Gói Brisa

Trọn Gói Brisa

Gồm Có: Ghế Spa Brisa | Bàn Nail VL-100 | Xe Thợ VL-301 | Ghế Khách LX | Ghế Mani LX | Ghế Pedi LX
Từ $150.00
Hình ảnh của Trọn Gói Azura

Trọn Gói Azura

Gồm Có: Ghế Spa Azura | Bàn Nail VL-100 | Xe Thợ | Ghế Thợ | Ghế Khách | Ghế Thợ Nhỏ
Từ $150.00
Hình ảnh của Trọn Gói L280

Trọn Gói L280

Gồm Có: Ghế Spa L280 • Bàn Alexus XN1 • Xe Đựng Đồ Nghề XAC1 • Ghế Khách • Ghế Thợ
Từ $99.00
Hình ảnh của Trọn Gói L290

Trọn Gói L290

Gồm Có: Ghế Spa L290 • Bàn Charis ZN2 • Xe Đựng Đồ Nghề ZAC1 • Ghế Khách • Ghế Thợ
Từ $210.00
Hình ảnh của Lotus Package

Lotus Package

Gồm Có: Lotus Pedicure Chair • Nail Table C-105 • Pedi-Cart D-100 • Customer Chair GC-003 • Manicure Stool TC-001 • Pedicure Stool PC-001
$2,745.00
Hình ảnh của Trọn Gói Sunlight

Trọn Gói Sunlight

Bao Gồm: Một Bàn Nail • Một Ghế Khách • Một Ghế Thợ • Một Ghế Thợ Loại Thấp
$4,199.99 $2,749.99
Hình ảnh của Trọn Gói Envia

Trọn Gói Envia

Gồm Có: Ghế Nail Envia | Bàn Nail VL-100 | Xe Thợ VL-301 | Ghế Khách LX | Ghế Thợ Mani LX | Ghế Thợ Pedi LX
Từ $150.00
Hình ảnh của Trọn Gói Golden Dream

Trọn Gói Golden Dream

Gồm Có: Ghế Spa Golden Dream | Bàn Nail Berkeley | Xe Thợ Berkeley | Ghế Khách Avion | Ghế Thợ Mani Toto | Ghế Thợ Loại Thấp Làm Chân
Từ $94.99
Hình ảnh của Trọn Bộ Cloud 9

Trọn Bộ Cloud 9

Bao Gồm: Ghế Spa Cloud 9 | Bàn Nail T-105 | Xe Thợ D-100 | Ghế Khách GC-006 | Ghế Thợ TC-002 | Ghế Nhỏ TS-001
Từ $105.00

Promotions

Azura Pedicure Chair On Sale

Zero Garvity Fiori Full Body Massage Pedicure Chair