English: 1(888) 669-0780
Vietnamese: 1(800) 928-4331

Trọn Gói

View as Grid List
Sort by
Display per page

Trọn Gói Chocolate

Bao Gồm: Ghế Chocolate • Bàn Nail T-105 • Xe Đựng Đồ Nghề D-100 • Ghế Khách GC-003 • Ghế Thợ Cao TC-001 • Ghế Thợ Thấp: PC-001
Từ $100.00

Trọn Gói Ghế Package

Trọng Gói Gồm Có: Ghế Escape • Bàn Nail C-105 • Xe Đựng Đồ Nghề D-100 • Ghế Khách GC-003 • Ghế Thợ TC-001
$2,795.00

Trọn Gói Nội Thất T-105

Gồm Có: Bàn Nail T-105 • Ghế Khách GC-003 • Ghế Thợ TC-001
$600.00

Trọn Gói L280

Gồm Có: Ghế Spa L280 • Bàn Alexus XN1 • Xe Đựng Đồ Nghề XAC1 • Ghế Khách • Ghế Thợ
Từ $99.00

Trọn Gói L290

Gồm Có: Ghế Spa L290 • Bàn Charis ZN2 • Xe Đựng Đồ Nghề ZAC1 • Ghế Khách • Ghế Thợ
Từ $210.00

Lotus Package

Gồm Có: Lotus Pedicure Chair • Nail Table C-105 • Pedi-Cart D-100 • Customer Chair GC-003 • Manicure Stool TC-001 • Pedicure Stool PC-001
$2,745.00

Trọn Gói Sunlight

Bao Gồm: Một Bàn Nail • Một Ghế Khách • Một Ghế Thợ • Một Ghế Thợ Loại Thấp
$4,199.99 $2,749.99

Promotions

Azura Pedicure Chair On Sale

Dezra Pedicure Chair, On sale

Zero Garvity Fiori Full Body Massage Pedicure Chair