English: 1(888) 669-0780
Vietnamese: 1(800) 928-4331

Trọn Gói Brisa

Gồm Có: Ghế Spa Brisa | Bàn Nail VL-100 | Xe Thợ VL-301 | Ghế Khách LX | Ghế Mani LX | Ghế Pedi LX
$${{val}}
Brisa Spa Pedicure Chair Neptune
Ghế Brisa
Gác Chân Chỉnh Được • Chống Hóa Chất • Hệ Thống Mát Xa Đa Năng • Đi Theo Ghế Thợ • Ráp Tại Mỹ
*
*
*
*
*
$2,500.00
$2,000.00
Picture of Bàn Nail VL-100
Bàn Nail VL-100
*
*
$195.00
$295.00
Picture of Xe Đựng Đồ Nghề VL-301
Xe Đựng Đồ Nghề VL-301
*
*
$150.00
LX Salon Guest Chair Cappuccino
Ghế Khách LX
Ghế Khách Với Tựa Lưng • Độ Cao Chỉnh Lên Xuống Được
*
*
$200.00
LX Manicure Stool Burgundy
Ghế Thợ LX
Hình Công • Có Tựa Lưng • Chỉnh Cao Thấp • Có 6 Màu Để Chọn
*
*
$175.00
Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đăng ký mới có thể viết lời phê bình
  • Tồi
  • Tốt