English: 1(888) 669-0780
Vietnamese: 1(800) 928-4331

UV -10

- 4 person seating - Hand & Feet dryer - 8 UV lamp - 8 powerful fan - Dims: 32" L x 32" W x 36" H - Weight: 295 lbs
Nhà sản xuất:: Pedispa America
$795.00
Financing Your Salon Equipment
Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đăng ký mới có thể viết lời phê bình
  • Tồi
  • Tốt

Promotions

Azura Pedicure Chair On Sale

Zero Garvity Fiori Full Body Massage Pedicure Chair