Close
(0) items
Bạn không có mục nào trong giỏ hàng
Danh Mục
  Filters
  Preferences
  Tìm kiếm
  Nhà sản xuất:: Ghế Làm Chân Hiệu H T

  Súng Đẩy Tới Lui 9620

  Thay Thế Của Súng Dưới Ghế Để Đẩy Ghế Tới Lui
  $99.00

  Professional design dc motor worm drive linear actuator for massage chair.

  a comfortable and ergonomically correct Linear Actuator. It can provide perfect control and reliable performance. This Linear Actuator has a wide variety of functions to lift, push, tilt or adjust safely, smoothly and accurately

  Product description:Good service, high quality, good price, low noise, smooth speed, high rigidity, professional design.

  Drawing detail: Technical data:

  Input voltage:12v/24v/36v/110vdc

  Max.Load:Push 6000N/pull 4000N

  Max.speed: 42mm/s

  Stroke(S):26mm~1000mm; 

  Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đăng ký mới có thể viết lời phê bình
  • Tồi
  • Tốt

  Professional design dc motor worm drive linear actuator for massage chair.

  a comfortable and ergonomically correct Linear Actuator. It can provide perfect control and reliable performance. This Linear Actuator has a wide variety of functions to lift, push, tilt or adjust safely, smoothly and accurately

  Product description:Good service, high quality, good price, low noise, smooth speed, high rigidity, professional design.

  Drawing detail: Technical data:

  Input voltage:12v/24v/36v/110vdc

  Max.Load:Push 6000N/pull 4000N

  Max.speed: 42mm/s

  Stroke(S):26mm~1000mm;