Bàn Làm Tóc HS-2000

Kệ Kính Trưng Bày • Ở Dưới Có Học Đựng Đồ • Có Đèn Bên Trên • Mặt Đá Granite • Sản Xuất Tại Hoa Kỳ
Manufacturer: BSF
$1,200.00

 Features:

 • Spacious station will look beautiful in any salon.
 • This station has 2 drawers
 • 1 storage cabinet at the bottom
 • 2 glass shelves for merchandise display
 • 1 upper light on the top
 • 32" x 14" granite countertop
 • 32" x 44" mirror is included.
 • This station takes 1 week to build

Measurements:

 • Height 82" x Width 16" x Length 48"

 Features:

 • Spacious station will look beautiful in any salon.
 • This station has 2 drawers
 • 1 storage cabinet at the bottom
 • 2 glass shelves for merchandise display
 • 1 upper light on the top
 • 32" x 14" granite countertop
 • 32" x 44" mirror is included.
 • This station takes 1 week to build

Measurements:

 • Height 82" x Width 16" x Length 48"