Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Bàn Hơ Móng C-39

Manufacturer: Pedispa America
$845.00
*
+ -

4 Người Ngồi
Cho Chân Và Tay
Kích Thước: 23.5"L x 23.5"W x 35.5"H
Trọng Lượng: 295 lbs

Description

4 Người Ngồi
Cho Chân Và Tay
Kích Thước: 23.5"L x 23.5"W x 35.5"H
Trọng Lượng: 295 lbs