Close
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
  Filters
  Languages
  Search

  Bàn Tóc

  View as Grid List
  Sort by
  Display per page

  Bàn Làm Tóc HS-1801

  $900.00 $1,200.00
  3 Ngăn Kéo Bên Phải Và 1 Ở Giữa • Chiều Cao 36" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Sản Xuất Tại Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-2000

  $1,200.00
  Kệ Kính Trưng Bày • Ở Dưới Có Học Đựng Đồ • Có Đèn Bên Trên • Mặt Đá Granite • Sản Xuất Tại Hoa Kỳ

  Bàn Làm Tóc HS-3001

  $850.00
  2 Ngăn Kéo Và 1 Tủ Chứa Đồ • Đi Theo Tấm Kín • Có Nguyền Điện • Chiều Cao 36" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Làm Tại Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-3100

  $1,850.00 $2,400.00
  Nhiều Ngăn Kéo Và Tủ • Có Gương • Có Ổ Cắm Điện • Chiều Cao 82" x Chiều Rộng 31" x Chiều Dài 48" • Làm Tại Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-4000

  $525.00
  2 Tủ Kéo Ra Và 1 Tủ Đựng Đồ Có Cửa • Chỗ Để Cây Uốn Tóc Và Máy Sáy Tóc • Chiều Cao 81" x Bề Ngang 16" x Chiều Dài 48" • Làm Tại Mỹ

  Bàn Cắt Tóc HS-4001

  $600.00
  Nhiều Ngăn Kéo Và Tủ Chứa Đồ • Cao 81" x Bề Ngang 16 " x Chiều Dài 48" • Sản Xuất Ở Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-4500

  $3,500.00 $4,200.00
  Mặt Đá Granite • Mỗi Bàn Có Ngăn Kéo • 3 Chỗ Đựng Đồ Nghề • Sản Xuất Tại Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-4501

  $2,800.00 $4,000.00
  Màu Đen • Nhiều Ngăn Kéo Và Tủ Đựng Đồ • Chỗ Để Máy Sáy Tóc • Có Chỗ Cấm Điện • Chiều Cao Mặt Bàn 36 " Chiều Cao Của Đèn 80" Bề Rộng 36" Chiều Dài 84" • Làm Tại Mỹ

  Tủ Cắt Tóc HS-4900

  $950.00
  Có Tới Hai Ngăn Kéo Và Thêm Một Tủ Có Khóa • Đi Theo Tấm Gương 44" x 32" • Chiều Cao 80" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Làm Tại Hoa Kỳ

  Bàn Cắt Tóc HS-5000

  $750.00
  Hai Chỗ Để Máy Sáy Tóc • 2 Hộc Tủ Có Đèn • Một Chỗ Cắm Điện • Chiều Cao 65" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Sản Xuất Ở Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-5400

  $1,200.00 $1,600.00
  Màu Gỗ Và Viền Đen • 2 Ngăn Kéo Và Tủ Chứa Đồ • 2 Kệ Kính Trưng Bày • Có Luôn Ổ Cắm Điện • Chiều Cao 78" x Bề Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Làm Ở Mỹ

  Tủ Cắt Tóc HS-5401

  $1,500.00
  Nhiều Ổ Cắm Điện • 3 Tủ Lớn Chứa Đồ • Một Tủ Ngang Kéo Ra • Chiefu Cao 80" x Bề Rộng 16" x Chiều Dài 60" • Làm Ở Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-5501

  $1,000.00
  Màu Gỗ Anh Đào • Chỗ Đựng Máy Sáy Và Đựng Đồ Nghề • Tủ Kéo Và Tủ Đựng Đồ • 3 Kệ Kính Trưng Bày • Chiều Cao 78" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Làm Tại Mỹ

  Tủ Cắt Tóc HS-5505

  $1,200.00
  Có Tới Hai Chỗ Để Cây Uốn Tóc • Một Chỗ Đựng Máy Sấy Tóc • 3 Tủ Đựng Đồ Lớn • Chiều Cao 80" x Bề Rộng 16" x Chiều Dài 48"

  Bàn Làm Tóc HS-6000

  $1,700.00
  3 Tủ Bên Cạnh Và 1 Ngăn Kéo Ở Giữa • Chiều Cao 34" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 16" • Tấm Kiếng: Bề Cao 72" x Bề Ngang 36" • Sản Xuất Ở Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-6120

  $950.00
  Có Đi Theo Tấm Kiếng • 2 Ngăn Kéo Và 1 Tủ Đựng Đồ • Sản Xuất Tại Hoa Kỳ

  Bàn Làm Tóc HS-6900

  $1,700.00
  2 Tủ Kéo Và 1 Tủ Chứa Đồ • Có Chỗ Cắm Điện • Đi Theo Kiếng • Chiều Cao 80" x Chiều Rộng 22" x Chiều Dài 64" • Sản Xuất Tại Hoa Kỳ

  Tủ Cắt Tóc HS-7200

  $1,600.00 $1,800.00
  Màu Gỗ Đỏ • Chỗ Để Cây Uốn Tóc • Nhiều Chỗ Cắm Điện • Chiều Cao 80" x Bề Rộng 32" x Bề Dài 48" • Làm Tại Mỹ

  Tủ Cắt Tóc HS-7220

  $1,600.00
  Màu Gỗ Tươi • Mỗi Bên Có Mặt Gương Đối Nhau • Hai Ngăn Kéo Và Một Tủ Đựng Đồ • Chiều Cao 80" x Bề Rộng 30.5" x Chiều Dài 36" • Làm Ở Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-7250

  $1,500.00
  Màu Gỗ Anh Đào Với Viền Đen • Chỗ Đựng Cây Uốn Tóc • Nhiều Ổ Cắm Điện • Chiều Cao 74" x Bề Ngang 16" x Chiều Dài 34" • Làm Ở Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-7500

  $1,700.00
  Trên Dước Có Tủ Đựng Đồ • Đi Theo Tấm Kiếng • Có Đèn Và Ổ Cắm Điện • Chiều Cao 82" x Bề Ngang 22" x Chiều Dài 24" • Làm Tại Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-76

  $1,500.00
  Hình Tròn • Chỗ Đựng Đồ Nghề • Chiều Cao 40" x Chiều Rộng 22" x Chiều Dài 24" • Làm Tại Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-8

  $900.00
  Bàn Rộng Có Nhiều Ngăn Kéo • Có Gương Và Ổ Điện • 2 Ngăn Kéo Và Tủ Đựng Đồ • Chiều Cao 78" x Bề Rộng 31" x Bề Dài 36" • Sản Xuất Tại Hoa Kỳ

  Bàn Làm Tóc HS-8-1

  $900.00
  Màu Gỗ Đậm Vàng • Có Chỗ Để Máy Sáy • Ngăn Kéo Và Hộc Chứa Đồ • Chiều Cao 78" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 36" • Làm Tại Mỹ

  Bàn Cắt Tóc HS-8300

  $1,800.00
  Màu Sôcôla Đậm • Hai Mặt Kiếng• Ổ Cắm Điện • Đi Theo Gương • Chiều Cao 84" x Bề Rộng 24" x Chiều Dài 40" • Làm Ở Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-8400

  $1,100.00
  Màu Sôcôla • Tủ Trên Dưới Có Khóa • Có Làm Ổ Cắm Điện • Đi Theo Tấm Kiếng • Chiều Cao 84" x Bề Rộng 24" x Chiều Dài 40" • Làm Tại Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-8500

  $1,400.00
  Đi Theo Tấm Kiếng • Có Tủ Đựng Đồ Ở Trên Và Dưới • Có Luôn Ổ Cấm Điện • Chiều Cao 80" x Bề Rộng 30" x Chiều Dài 33" • Làm Tại Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-8604

  $900.00 $1,200.00
  Màu Hạt Dẻ • 1 Ngăn Kéo Ở Giữa • 1 Ngăn Kéo Bên Phải • 1 Tủ Chứa Đồ • Đi Theo Tấm Kính • 78" Chiều Cao x 16" Chiều Ngang x 36" Chiều Dài • Làm Tại Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-8606

  $900.00 $1,200.00
  2 Chỗ Đựng Máy Uốn Tóc • 1 Máy Sáy Tóc • Nhiều Ngăn Kéo • Chỗ Cắm Điện • Chiều Cao 74" x Bề Rộng 16" x Chiều Dài 36" • Làm Tại Mỹ

  Bàn Làm Tóc HS-8608

  $1,050.00
  Màu Hạt Dẻ Làm Từ Vặt Liệu Formica • Hai Ngăn Kéo Và Một Tủ Đựng Đồ • Có Chỗ Để Máy Sáy Tóc • Chiều Cao 80" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 36" • Làm Ở Mỹ