Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Hair Stations

Bàn Tóc

3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Bàn Làm Tóc HS-1801

3 Ngăn Kéo Bên Phải Và 1 Ở Giữa • Chiều Cao 36" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Sản Xuất Tại Mỹ
$900.00 $1,200.00

Bàn Làm Tóc HS-2000

Kệ Kính Trưng Bày • Ở Dưới Có Học Đựng Đồ • Có Đèn Bên Trên • Mặt Đá Granite • Sản Xuất Tại Hoa Kỳ
$1,200.00

Bàn Làm Tóc HS-3001

2 Ngăn Kéo Và 1 Tủ Chứa Đồ • Đi Theo Tấm Kín • Có Nguyền Điện • Chiều Cao 36" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Làm Tại Mỹ
$850.00

Bàn Làm Tóc HS-3100

Nhiều Ngăn Kéo Và Tủ • Có Gương • Có Ổ Cắm Điện • Chiều Cao 82" x Chiều Rộng 31" x Chiều Dài 48" • Làm Tại Mỹ
$1,850.00 $2,400.00

Bàn Làm Tóc HS-4000

2 Tủ Kéo Ra Và 1 Tủ Đựng Đồ Có Cửa • Chỗ Để Cây Uốn Tóc Và Máy Sáy Tóc • Chiều Cao 81" x Bề Ngang 16" x Chiều Dài 48" • Làm Tại Mỹ
$525.00

Bàn Cắt Tóc HS-4001

Nhiều Ngăn Kéo Và Tủ Chứa Đồ • Cao 81" x Bề Ngang 16 " x Chiều Dài 48" • Sản Xuất Ở Mỹ
$600.00

Bàn Làm Tóc HS-4500

Mặt Đá Granite • Mỗi Bàn Có Ngăn Kéo • 3 Chỗ Đựng Đồ Nghề • Sản Xuất Tại Mỹ
$3,500.00 $4,200.00

Bàn Làm Tóc HS-4501

Màu Đen • Nhiều Ngăn Kéo Và Tủ Đựng Đồ • Chỗ Để Máy Sáy Tóc • Có Chỗ Cấm Điện • Chiều Cao Mặt Bàn 36 " Chiều Cao Của Đèn 80" Bề Rộng 36" Chiều Dài 84" • Làm Tại Mỹ
$2,800.00 $4,000.00

Tủ Cắt Tóc HS-4900

Có Tới Hai Ngăn Kéo Và Thêm Một Tủ Có Khóa • Đi Theo Tấm Gương 44" x 32" • Chiều Cao 80" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Làm Tại Hoa Kỳ
$950.00

Bàn Cắt Tóc HS-5000

Hai Chỗ Để Máy Sáy Tóc • 2 Hộc Tủ Có Đèn • Một Chỗ Cắm Điện • Chiều Cao 65" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Sản Xuất Ở Mỹ
$750.00

Bàn Làm Tóc HS-5400

Màu Gỗ Và Viền Đen • 2 Ngăn Kéo Và Tủ Chứa Đồ • 2 Kệ Kính Trưng Bày • Có Luôn Ổ Cắm Điện • Chiều Cao 78" x Bề Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Làm Ở Mỹ
$1,200.00 $1,600.00

Tủ Cắt Tóc HS-5401

Nhiều Ổ Cắm Điện • 3 Tủ Lớn Chứa Đồ • Một Tủ Ngang Kéo Ra • Chiefu Cao 80" x Bề Rộng 16" x Chiều Dài 60" • Làm Ở Mỹ
$1,500.00

Bàn Làm Tóc HS-5501

Màu Gỗ Anh Đào • Chỗ Đựng Máy Sáy Và Đựng Đồ Nghề • Tủ Kéo Và Tủ Đựng Đồ • 3 Kệ Kính Trưng Bày • Chiều Cao 78" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 48" • Làm Tại Mỹ
$1,000.00

Tủ Cắt Tóc HS-5505

Có Tới Hai Chỗ Để Cây Uốn Tóc • Một Chỗ Đựng Máy Sấy Tóc • 3 Tủ Đựng Đồ Lớn • Chiều Cao 80" x Bề Rộng 16" x Chiều Dài 48"
$1,200.00

Bàn Làm Tóc HS-6000

3 Tủ Bên Cạnh Và 1 Ngăn Kéo Ở Giữa • Chiều Cao 34" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 16" • Tấm Kiếng: Bề Cao 72" x Bề Ngang 36" • Sản Xuất Ở Mỹ
$1,700.00

Bàn Làm Tóc HS-6120

Có Đi Theo Tấm Kiếng • 2 Ngăn Kéo Và 1 Tủ Đựng Đồ • Sản Xuất Tại Hoa Kỳ
$950.00

Bàn Làm Tóc HS-6900

2 Tủ Kéo Và 1 Tủ Chứa Đồ • Có Chỗ Cắm Điện • Đi Theo Kiếng • Chiều Cao 80" x Chiều Rộng 22" x Chiều Dài 64" • Sản Xuất Tại Hoa Kỳ
$1,700.00

Tủ Cắt Tóc HS-7200

Màu Gỗ Đỏ • Chỗ Để Cây Uốn Tóc • Nhiều Chỗ Cắm Điện • Chiều Cao 80" x Bề Rộng 32" x Bề Dài 48" • Làm Tại Mỹ
$1,600.00 $1,800.00

Tủ Cắt Tóc HS-7220

Màu Gỗ Tươi • Mỗi Bên Có Mặt Gương Đối Nhau • Hai Ngăn Kéo Và Một Tủ Đựng Đồ • Chiều Cao 80" x Bề Rộng 30.5" x Chiều Dài 36" • Làm Ở Mỹ
$1,600.00

Bàn Làm Tóc HS-7250

Màu Gỗ Anh Đào Với Viền Đen • Chỗ Đựng Cây Uốn Tóc • Nhiều Ổ Cắm Điện • Chiều Cao 74" x Bề Ngang 16" x Chiều Dài 34" • Làm Ở Mỹ
$1,500.00

Bàn Làm Tóc HS-7500

Trên Dước Có Tủ Đựng Đồ • Đi Theo Tấm Kiếng • Có Đèn Và Ổ Cắm Điện • Chiều Cao 82" x Bề Ngang 22" x Chiều Dài 24" • Làm Tại Mỹ
$1,700.00

Bàn Làm Tóc HS-76

Hình Tròn • Chỗ Đựng Đồ Nghề • Chiều Cao 40" x Chiều Rộng 22" x Chiều Dài 24" • Làm Tại Mỹ
$1,500.00

Bàn Làm Tóc HS-8

Bàn Rộng Có Nhiều Ngăn Kéo • Có Gương Và Ổ Điện • 2 Ngăn Kéo Và Tủ Đựng Đồ • Chiều Cao 78" x Bề Rộng 31" x Bề Dài 36" • Sản Xuất Tại Hoa Kỳ
$900.00

Bàn Làm Tóc HS-8-1

Màu Gỗ Đậm Vàng • Có Chỗ Để Máy Sáy • Ngăn Kéo Và Hộc Chứa Đồ • Chiều Cao 78" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 36" • Làm Tại Mỹ
$900.00

Bàn Cắt Tóc HS-8300

Màu Sôcôla Đậm • Hai Mặt Kiếng• Ổ Cắm Điện • Đi Theo Gương • Chiều Cao 84" x Bề Rộng 24" x Chiều Dài 40" • Làm Ở Mỹ
$1,800.00

Bàn Làm Tóc HS-8400

Màu Sôcôla • Tủ Trên Dưới Có Khóa • Có Làm Ổ Cắm Điện • Đi Theo Tấm Kiếng • Chiều Cao 84" x Bề Rộng 24" x Chiều Dài 40" • Làm Tại Mỹ
$1,100.00

Bàn Làm Tóc HS-8500

Đi Theo Tấm Kiếng • Có Tủ Đựng Đồ Ở Trên Và Dưới • Có Luôn Ổ Cấm Điện • Chiều Cao 80" x Bề Rộng 30" x Chiều Dài 33" • Làm Tại Mỹ
$1,400.00

Bàn Làm Tóc HS-8604

Màu Hạt Dẻ • 1 Ngăn Kéo Ở Giữa • 1 Ngăn Kéo Bên Phải • 1 Tủ Chứa Đồ • Đi Theo Tấm Kính • 78" Chiều Cao x 16" Chiều Ngang x 36" Chiều Dài • Làm Tại Mỹ
$900.00 $1,200.00

Bàn Làm Tóc HS-8606

2 Chỗ Đựng Máy Uốn Tóc • 1 Máy Sáy Tóc • Nhiều Ngăn Kéo • Chỗ Cắm Điện • Chiều Cao 74" x Bề Rộng 16" x Chiều Dài 36" • Làm Tại Mỹ
$900.00 $1,200.00

Bàn Làm Tóc HS-8608

Màu Hạt Dẻ Làm Từ Vặt Liệu Formica • Hai Ngăn Kéo Và Một Tủ Đựng Đồ • Có Chỗ Để Máy Sáy Tóc • Chiều Cao 80" x Chiều Rộng 16" x Chiều Dài 36" • Làm Ở Mỹ
$1,050.00