English: 1(888) 669-0780
Vietnamese: 1(800) 928-4331

Liên hệ

Địa chỉ liên hệ :

US Pedicure Spa :

11556 Bellaire Blvd. STE C

Houston, Texas 77072

 

Tiếng anh : 1 ( 888 ) 669 0780

Tiếng việt : 1 ( 800 ) 928 4331

Fax: 281-754-4181

Thông tin thêm về giá cả :

- Khách hàng có thể gởi emails về địa chỉ sales@uspedicurespa.com

     hoặc  gọi điện thoại cho số : Tiếng Anh : 1 ( 888 ) 669 0980 Extension : 1

                                                        Tiếng Việt : 1 ( 800 ) 928 4331

Dịch vụ khách hàng : Support@uspedicurespa.com hoặc 1 ( 888 ) 669 0780 Extension : 2

Hoặc khách hàng có thể gởi Email cho Uspedicurespa.com bằng cách nhập tin nhắn của khách hàng dưới đây :

*
*
*
Our shops
Show My Location Align Map

Promotions

Azura Pedicure Chair On Sale

Zero Garvity Fiori Full Body Massage Pedicure Chair