Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Đề Can Eyelash Extension - H-12

Manufacturer: ANS
$67.00
*
+ -

Thu hút khách hàng bằng đề can cửa sổ tuyệt đẹp H-12

Hiệu ứng ba chiều là phản chiếu và bắt mắt.

Với đề can ba chiều, bạn sẽ có thể thấy khách hàng của mình đến rõ ràng từ bên trong tiệm của bạn.

Có sẵn trong 2 kích cỡ:

Lớn (36 "x48") và Nhỏ (24 "x36").

Description

Thu hút khách hàng bằng đề can cửa sổ tuyệt đẹp H-12

Hiệu ứng ba chiều là phản chiếu và bắt mắt.

Với đề can ba chiều, bạn sẽ có thể thấy khách hàng của mình đến rõ ràng từ bên trong tiệm của bạn.

Có sẵn trong 2 kích cỡ:

Lớn (36 "x48") và Nhỏ (24 "x36").