Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Ghế Khách GC-003

$200.00
Ghế Khách GC-003 Với 3 Màu Để Chọn • Da Khán Hóa Chất
*
+ -

Product dimensions:

  • Backrest Height: 28"
  • Seat Depth: 18 1/2"  Width: 20"
  • Adjustable Height: 18 1/2" -  22"
  • Weight: 39 lbs
Description

Product dimensions:

  • Backrest Height: 28"
  • Seat Depth: 18 1/2"  Width: 20"
  • Adjustable Height: 18 1/2" -  22"
  • Weight: 39 lbs