Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Ghế Nail Lotus

Manufacturer: AYC
$1,774.00
$2,500.00
Hệ Thỗng Mát-Xa Shiatsulogic • Đèn Bồn LED • Bồn Không Sợ Hóa Chất • Kích Thước: 28” (W) x 26.5” (L) x 38” (H)
*
*
*
*
*
*
+ -

Tính Năng: 

Hệ Thỗn Xoa Bóp Tối Tân Shiatsulogic

- Xoa Bóp Nhiều Chức Năng Như: Lên/Xuống, Gõ, Ép, Bóp, Và Còn Hơn Nữa
- Ghế Ngồi Có Rung.
- Chỉnh Ghế Tới Lui Tự Động.
- Mâm Tay Ghế Mua Riêng.
- Kích Thước: 28” (W) x 26.5” (L) x 38” (H) 
- Kích Thước Nệm Ngồit: 22”x17”

- Bồn Chứa Nước 4 Gallons.
- Hệ Thống Đánh Nước Không Ống.
- Đèn Bồn Đổi Màu.
- Bồn Nước Khán Hóa Chất.

Description

Tính Năng: 

Hệ Thỗn Xoa Bóp Tối Tân Shiatsulogic

- Xoa Bóp Nhiều Chức Năng Như: Lên/Xuống, Gõ, Ép, Bóp, Và Còn Hơn Nữa
- Ghế Ngồi Có Rung.
- Chỉnh Ghế Tới Lui Tự Động.
- Mâm Tay Ghế Mua Riêng.
- Kích Thước: 28” (W) x 26.5” (L) x 38” (H) 
- Kích Thước Nệm Ngồit: 22”x17”

- Bồn Chứa Nước 4 Gallons.
- Hệ Thống Đánh Nước Không Ống.
- Đèn Bồn Đổi Màu.
- Bồn Nước Khán Hóa Chất.