Close
(0) items
Bạn không có mục nào trong giỏ hàng
Danh Mục
  Filters
  Preferences
  Tìm kiếm
  Nhà sản xuất:: Super Relax USA , Gulfstream

  Ghế Deluxe Zero Gravity

  Da Ghế PU | Gác Chân Chỉnh Được Lên Xuống | Bồn Kính Pha Lê | Ráp Tại Canada
  *
  *
  *
  $3,600.00
  $4,200.00

  Features:

  • EZ Back Zero Gravity Chair
  • High quality PU leather
  • Full body support
  • Shiatsu back massager
  • Folding manicure trays
  • Deluxe pedicure spa
  • Dazzling glass bowl
  • Powerful CleanJet magnetic whirlpool system
  • Optional liner available
  • Adjustable footrest
  • Worldwide patent pending
  • UL, ETL, UPC approval

  Power Consumption:

  • Power 110 Volts 60 Hz
  • EZ Chair only 0.25 Amp
  • Massage system 0.45 Amp
  • Mini Lavender Jet System 0.56 Amp
  • Total Unload is 1.26 Amp

  Dimension:

  • Fully reclined: 63" Length x 33" Width x 30" Height
  • Fully reclined with tray open: 63" Length x 44" Width x 30" Height
  • Fully inclined: 42" Length x 33" Width x 50" Height
  • Fully inclined with tray open: 42" Length x 44" Width x 50" Height
  • Maximum Load Weight: 250 lbs
  • Chair Weight: 127 lbs
  • Chair with Back Massager Weight: 154 lbs
  • Shipping Weight: 154 lbs
  Product Files
  Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đăng ký mới có thể viết lời phê bình
  • Tồi
  • Tốt

  Features:

  • EZ Back Zero Gravity Chair
  • High quality PU leather
  • Full body support
  • Shiatsu back massager
  • Folding manicure trays
  • Deluxe pedicure spa
  • Dazzling glass bowl
  • Powerful CleanJet magnetic whirlpool system
  • Optional liner available
  • Adjustable footrest
  • Worldwide patent pending
  • UL, ETL, UPC approval

  Power Consumption:

  • Power 110 Volts 60 Hz
  • EZ Chair only 0.25 Amp
  • Massage system 0.45 Amp
  • Mini Lavender Jet System 0.56 Amp
  • Total Unload is 1.26 Amp

  Dimension:

  • Fully reclined: 63" Length x 33" Width x 30" Height
  • Fully reclined with tray open: 63" Length x 44" Width x 30" Height
  • Fully inclined: 42" Length x 33" Width x 50" Height
  • Fully inclined with tray open: 42" Length x 44" Width x 50" Height
  • Maximum Load Weight: 250 lbs
  • Chair Weight: 127 lbs
  • Chair with Back Massager Weight: 154 lbs
  • Shipping Weight: 154 lbs