Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Ghế Cloud 9

Manufacturer: Pedispa America
$2,352.00
$2,800.00
Hệ Thống Đánh Nước Không Ống • Bồn Kiếng Dày Và Đẹp • Da Ghế Chống Acetone Và Hóa Chất • Kích Thước: 30"W x 55"L x 44"H
*
*
*
*
*
+ -

 ghế pedicure cloud 9

FEATURES:

• Hệ Thống Xoa Bóp Đủ Chức Năng

• Da Ghế Chống Hóa Chất 

• Bồn Kính Thủy Tinh Dày Và Lấy Ra Được

• Ghế Chỉnh Tới/Luôi Và Ngả Lưng Tự Động 

• Tay Gỗ Lên/Xuống Tiện Việc Ra Vào

• Nhiều Màu Để Chọn Lựa

• Kích Thước Bồn: 24"W x 54" L

• Ghế: 30"W x 44"H (Mâm Tay 9")

Description

 ghế pedicure cloud 9

FEATURES:

• Hệ Thống Xoa Bóp Đủ Chức Năng

• Da Ghế Chống Hóa Chất 

• Bồn Kính Thủy Tinh Dày Và Lấy Ra Được

• Ghế Chỉnh Tới/Luôi Và Ngả Lưng Tự Động 

• Tay Gỗ Lên/Xuống Tiện Việc Ra Vào

• Nhiều Màu Để Chọn Lựa

• Kích Thước Bồn: 24"W x 54" L

• Ghế: 30"W x 44"H (Mâm Tay 9")