Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Ghế Valentino

$1,299.99
$1,999.99
Mâm Tay Gỗ • Tay Ghế Lên / Xuống • Làm Tại Mỹ • Có Chứng Nhận UL
*
*
*
*

Tính Năng Kỹ Thuật:

 • Thân Bồn:                                           Vật Liệu Bồn Làm Bằng Gel
 • Da Ghế:                                                98% Vinyl, 2% Polyurethane
 • Kích Thước Bồn:                               52.5"L x 28.5"W x 17.25"H
 • Tổng Kích Thước:                             52.5"L x 28.5"W x 52"H
 • Bồn Chứa Nước:                               5 US Gallons
 • Hệ Thống Đánh Nước:                     1 Patented "self-clean" Jet: 115 Volts, 60 Hertz, 2 Amp
 • Hệ Thống Xoa Bóp:                           Đầy Đủ Chức Năng Hiệu Shiatsu
 • Bộ Điều Khiển:                                 Tự Động Tới Lui Và Bộ Nhớ Tự Động
 • Nguồn Điện:                                      120 Volt AC, 15 Amp, 60 Hz, Two Outlets (Dedicated Circuit, GFCI Protected Hard Wired)
Description

Tính Năng Kỹ Thuật:

 • Thân Bồn:                                           Vật Liệu Bồn Làm Bằng Gel
 • Da Ghế:                                                98% Vinyl, 2% Polyurethane
 • Kích Thước Bồn:                               52.5"L x 28.5"W x 17.25"H
 • Tổng Kích Thước:                             52.5"L x 28.5"W x 52"H
 • Bồn Chứa Nước:                               5 US Gallons
 • Hệ Thống Đánh Nước:                     1 Patented "self-clean" Jet: 115 Volts, 60 Hertz, 2 Amp
 • Hệ Thống Xoa Bóp:                           Đầy Đủ Chức Năng Hiệu Shiatsu
 • Bộ Điều Khiển:                                 Tự Động Tới Lui Và Bộ Nhớ Tự Động
 • Nguồn Điện:                                      120 Volt AC, 15 Amp, 60 Hz, Two Outlets (Dedicated Circuit, GFCI Protected Hard Wired)