Keen Essentials Sterilization Pouch

Keen Essentials Sterilization Pouch: được làm từ giấy y tế và flim . Chỉ số in giúp theo dõi quá trình tiệt trùng bằng hơi nước , hơi , hoặc ethylene oxide. Pounches Keen tính năng một dải tự hàn kín cho thuận tiện và một con dấu bao giúp bảo vệ tối đa
$129.00

Keen Essentials Sterilization Pouch

Các chi tiết và kích thước:

Kích thước 3 1/2 " x 10 " Mỗi hộp
Tự Sealing Tiệt trùng Pouch
Ba Seal bảo vệ
200 mỗi hộp, CSE 20 hộp = 4.000 túi
Sản phẩm thiết bị là thương hiệu mới và đóng dấu .
Trọng lượng : 2.00 LBS

Keen Essentials Sterilization Pouch

Các chi tiết và kích thước:

Kích thước 3 1/2 " x 10 " Mỗi hộp
Tự Sealing Tiệt trùng Pouch
Ba Seal bảo vệ
200 mỗi hộp, CSE 20 hộp = 4.000 túi
Sản phẩm thiết bị là thương hiệu mới và đóng dấu .
Trọng lượng : 2.00 LBS