Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Khớp Nối Cao Su 1.5 " - 1"

Manufacturer: Lexor
$5.00
+ -

Khớp nối cao su hiệu Lexor, từ 1.5 inch qua 1 inch dùng để nối giữa bơm xả nước với chậu nước. Dùng được cho ghế Lexor sản xuất năm 2009 to 2015

Description

Khớp nối cao su hiệu Lexor, từ 1.5 inch qua 1 inch dùng để nối giữa bơm xả nước với chậu nước. Dùng được cho ghế Lexor sản xuất năm 2009 to 2015