Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Trọn Gói Chocolate SE

Manufacturer: Pedispa America
$2,795.00
$3,399.00
Trọng Gói Gồm Có: Ghế Chocolate SE, Bàn Nail T-105, Xe Đựng Đồ Nghề D-100, Ghế Khách GC-003, Ghế Thợ TC-003 Làm Tay & Ghế Thợ Làm Chân TS-001
*
*
 • Almond / Cappuccino
  Almond / Cappuccino
 • Burgundy / Silver
  Burgundy / Silver
 • Chocolate / Almond
  Chocolate / Almond
*
 • Beige
  Beige
 • Black
  Black
 • Burgundy
  Burgundy
 • Cappuccino
  Cappuccino
 • Blue
  Blue
 • Chocolate
  Chocolate
 • Gray
  Gray
 • Khaki
  Khaki
 • Mission Tile
  Mission Tile
*
 • Aluminum / Cherry
  Aluminum / Cherry
 • Chestnut / Cherry
  Chestnut / Cherry
 • Silver / Burgundy
  Silver / Burgundy
*
 • Black
  Black
 • Burgundy
  Burgundy
 • Cappuccino
  Cappuccino
 • Chocolate
  Chocolate
*
 • Black
  Black
 • Đỏ Bạc Đô
  Đỏ Bạc Đô
 • Cà Phê Sữa
  Cà Phê Sữa
 • Chocolate
  Chocolate
*
 • Beige
  Beige
 • Black
  Black
 • Đỏ Bạc Đô
  Đỏ Bạc Đô
 • Cà Phê Sữa
  Cà Phê Sữa
 • Gray
  Gray
 • Khaki
  Khaki
 • Mission Tile
  Mission Tile
*
*
+ -

Trọn Gói Gồm Có:


Nếu quý khách muốn chọn màu khác, xin liên lạc nhân viên chúng tôi:

Tiếng Anh: 1-888-669-0780, Tiếng Việt: 800-928-4331

Email: sales@uspedicurespa.com

Description

Trọn Gói Gồm Có:


Nếu quý khách muốn chọn màu khác, xin liên lạc nhân viên chúng tôi:

Tiếng Anh: 1-888-669-0780, Tiếng Việt: 800-928-4331

Email: sales@uspedicurespa.com