Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Back to All Blog Posts

Nhiều Tiệm Làm Móng Gặp Rắc Rối Vì Luật Thuế Và Luật Lao Động

Các cơ quan lao động và thuế vụ tại nhiều tiểu bang đang gia tăng việc kiểm tra các tiệm làm móng và làm tóc về vấn đề luật lao động và thuế vụ liên quan đến ngành nghề này. Những cuộc kiểm tra trên xuất phát ở miền bắc California vào đầu năm 2008 với kết quả là chỉ trong vài ngày, hàng trăm tiệm làm móng và làm tóc do người Việt làm chủ đã bị phạt nặng do không hiểu đầy đủ luật lao động và thuế vụ. Gần đây, các cuộc kiểm tra này đã lan rộng ra những thành phố lớn nhỏ ở hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ, khiến nhiều tiệm người Việt bị phạt vì những rắc tối về vấn đề luật lao động và thuế vụ liên quan đến thuê thợ.

Mục đích cuộc thanh tra của cơ quan lao động và thuế vụ tập trung vào các vấn đề lương bổng và phúc lợi cho thợ làm móng và làm tóc. Theo luật hiện hành, những người làm việc trong tiệm làm móng hoặc làm tóc ở Hoa Kỳ, tùy thuộc vào điều kiện làm việc, có thể được phân định là nhân viên làm công ăn lương, hay nhân viên tự do (nhân viên hợp đồng độc lập). Và sự phân định này là một yếu tố then chốt để tạo nên những khác biệt phức tạp về vấn đề thuế và các điều luật dành cho người lao động cũng như cho người sử dụng lao động.

Điều quyết định sự khác biệt giữa “nhân viên làm công ăn lương” và “nhân viên hợp đồng độc lập” phù hợp với luật lao động và thuế vụ là vấn đề rất phức tạp mà chủ tiệm làm móng và làm tóc rất dễ bị phạt nếu họ không biết. Mặc dù luật pháp cho phép thợ làm móng và làm tóc được làm việc như một “nhân viên làm công ăn lương” hoặc “nhân viên hợp đồng độc lập”, định nghĩa cho sự khác biệt giữa chúng vẫn rất phức tạp, xuất phát từ cách hiểu khác nhau giữa Cơ quan Thuế Vụ (IRS) và các cơ quan lao động và thuế vụ tại mỗi bang. Thêm vào đó, các điều lệ liên quan đến việc hành nghề của thợ được hội đồng ngành thẩm mỹ ấn định tại mỗi bang (Hội đồng Bang), đang tạo thêm nhiều điểm mâu thuẫn cho vấn đề nêu trên.
Tuy nhiên, dù thợ là “nhân viên làm công ăn lương” hay “nhân viên hợp đồng độc lập”, tất cả đều bị chi phối bởi luật lao động và thuế vụ. Các chủ tiệm cần phải hiểu và chấp hành chúng để tránh bị phạt.
Vấn đề thuế
Nếu người thợ làm việc trong tiệm làm móng hoặc tiệm làm tóc được phân định là “nhân viên làm công ăn lương”, chủ tiệm sẽ dùng mẫu W – 2 để trả lương cho thợ và có trách nhiệm khấu trừ một khoản tiền lương để nộp thuế thu nhập, cùng với các khoản thuế khác theo quy định của liên bang dựa trên lương của người đó. Đối với thuế Chăm sóc tuổi già và An sinh Xã hội theo Đạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang (FICA), song song với việc khấu trừ phần thuế này trên mỗi kỳ lương của “nhân viên làm công ăn lương” để nộp cho IRS, chủ tiệm cũng phải đóng thêm một phần thuế bằng với số tiền đã khấu trừ này. Ngoài ra, chủ tiệm còn phải trả thuế trợ cấp thất nghiệp của “nhân viên làm công ăn lương” theo quy định của Đạo luật Thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA).

Trong trường hợp người thợ được phân định là “nhân viên hợp đồng độc lập”, chủ tiệm sẽ dùng mẫu 1099 – MISC để trả lương cho thợ, và thuế áp dụng cho người thợ đó khác với “nhân viên làm công ăn lương”. “Nhân viên hợp đồng độc lập” giống như những người hành nghề tự do, sẽ nhận được 100% số tiền lương trước thuế, sau đó họ phải tự đi khai báo tổng thu nhập, được quyền khấu trừ những khoản chi tiêu liên quan đến việc làm của mình, và có bổn phận phải đóng các khoản thuế theo quy định của luật liên bang và tiểu bang nơi hành nghề. Do đó, nếu thợ là “nhân viên hợp đồng độc lập”, chủ tiệm sẽ không bị ràng buộc bởi các bổn phận về thuế vụ áp dụng cho “nhân viên làm công ăn lương” như đã nêu trên.
Luật lao động
Trong trường hợp người thợ được xem là “nhân viên làm công ăn lương”, luật lao động đòi hỏi chủ tiệm trả lương giờ ít nhất bằng số lương tối thiểu theo quy định của chính phủ liên bang hoặc theo quy định của tiểu bang, nếu mức này cao hơn mức liên bang đặt ra. Thêm vào đó, chủ tiệm cũng sẽ phải trả thêm lương khi “nhân viên làm công ăn lương” làm thêm giờ theo đúng luật hiện hành. Chủ tiệm cũng có thể trả lương cho “nhân viên làm công ăn lương” theo lối tiền hoa hồng. Tuy nhiên, nếu đến kỳ hạn kết toán mà tổng số tiền hoa hồng ít hơn số lương tối thiểu tính theo giờ, chủ tiệm vẫn phải trả số tiền chênh lệch cho bằng số lương tối thiểu đang được áp dụng trong tiểu bang, kể cả lương làm thêm giờ. Bên cạnh vấn đề lương, luật lao động cũng quy định các phúc lợi khác cho “nhân viên làm công ăn lương” trong khi làm việc, như được nghỉ giải lao giữa giờ, nghỉ trưa, v.v. Ngoài ra, luật lao động tại hầu hết các bang buộc tất cả các chủ tiệm phải mua bảo hiểm lao động (Bảo hiểm Đền bù Lao động) cho “nhân viên làm công ăn lương” của mình.

Trong trương hợp thợ được nhận định là “nhân viên hợp đồng độc lập”, chủ tiệm sẽ không phải tuân theo luật lao động áp dụng cho “nhân viên làm công ăn lương” đã được tóm tắt như trên.
Tại sao tiệm làm móng bị phạt?

Hầu hết các tiệm làm móng và làm tóc bị phạt vì không hiểu luật lao động và thuế vụ áp dụng cho thợ trong tiệm. Nhiều chủ tiệm vẫn còn sử dụng Mẫu 1099 – MISC để trả lương cho thợ, xem thợ là “nhân viên hợp đồng độc lập”. Theo nguyên tắc, khi thợ là “nhân viên hợp đồng độc lập”, chủ tiệm không cần tuân theo các quy định về lao động và thuế đối với “nhân viên làm công ăn lương”. Một vấn đề quan trọng là theo luật hiện hành, chủ tiệm trong trường hợp này có trách nhiệm phải chứng minh rằng những người thợ đó là “nhân viên hợp đồng độc lập” dựa trên các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định bởi các cơ quan lao động và thuế vụ. Nếu cơ quan này không đồng ý với bằng chứng của chủ tiệm, người thợ đó sẽ được nhận định là “nhân viên làm công ăn lương”, và vì vậy chủ tiệm sẽ bị phạt vì vi phạm luật lao động và thuế vụ.

Đối với thợ được nhận định là “nhân viên làm công ăn lương”, chủ tiệm sẽ sử dụng mẫu W – 2 để trả lương theo luật thuế, những tiệm này sẽ tự động bị chi phối bởi các điều luật áp dụng cho “nhân viên làm công ăn lương”, như vấn đề lương tối thiểu, làm thêm giờ, giờ giải lao và nghỉ trưa, bảo hiểm lao động, v.v. Nếu không tuân thủ và áp dụng đầy đủ các quy định đã nêu, chủ tiệm sẽ bị phạt vì vi phạm luật lao động.

Tóm lại, các tiệm làm móng và làm tóc hiện đang là mục tiêu kiểm tra của cơ quan phụ trách lao động và thuế vụ của bang, và có nhiều tiệm đã bị phạt vì không hiểu luật lao động và thuế áp dụng cho thợ của tiệm mình. Cần chú ý rằng phụ thuộc vào thời gian hoạt động, nhiều chủ tiệm vi phạm luật này đã bị phạt một số tiền lớn. Và theo luật hiện hành, mức phạt do cơ quan lao động và thuế vụ ấn định sẽ được quyết định bởi án lệnh của tòa, mọi tài sản cá nhân sẽ trở thành khoản thế chấp cho khoản tiền phạt phải trả.

Trong tình hình kinh tế khó khăn cộng với sự kiểm tra của các cơ quan lao động và thuế vụ nhằm vào tiệm làm móng và làm tóc như hiện nay, bạn cần chú ý tìm hiểu rõ ràng việc thi hành pháp luật, có sự chuẩn bị đầy đủ và cần thiết để tránh bị phạt đáng tiếc.

Comments
Write a Comment Close Comment Form