Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Tranh Vải Dream Ensemble

Manufacturer: ANS
$195.00
+ -

Gia tăng vẻ đẹp của tiệm nail bạn với tranh tường vải kéo dài phổ biến của chúng tôi.

Chọn phong cách của bạn, chọn bộ phù hợp với phong cách của tiệm của bạn.

Bộ 8 mảnh, mỗi mảnh có kích thước 24" x 24"

Sử dụng chúng cùng nhau như một nhóm, hoặc riêng biệt.

 

Description

Gia tăng vẻ đẹp của tiệm nail bạn với tranh tường vải kéo dài phổ biến của chúng tôi.

Chọn phong cách của bạn, chọn bộ phù hợp với phong cách của tiệm của bạn.

Bộ 8 mảnh, mỗi mảnh có kích thước 24" x 24"

Sử dụng chúng cùng nhau như một nhóm, hoặc riêng biệt.