Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Trọn Gói T1000

$3,149.00
Gồm Có: Ghế Spa T1000 | Bàn Nail Berkeley | Xe Thợ Berkeley | Ghế Khách Avion | Ghế Thợ Mani Toto | Ghế Thợ Loại Thấp Làm Chân
*
*
*
+ -

Bấm Vào Sản Phẩm Để Biết Thêm Chi Tiêt

Ghế Nail T1000

Bàn Nail Berkeley

Xe Thợ Berkeley

Ghế Khách Avion

Ghế Thợ Cao Toto

 

Nếu quý khách muốn chọn màu khác, xin liên lạc nhân viên chúng tôi:

Tiếng Anh: 1-888-669-0780, Tiếng Việt: 800-928-4331

Email: sales@uspedicurespa.com

 

Description

Bấm Vào Sản Phẩm Để Biết Thêm Chi Tiêt

Ghế Nail T1000

Bàn Nail Berkeley

Xe Thợ Berkeley

Ghế Khách Avion

Ghế Thợ Cao Toto

 

Nếu quý khách muốn chọn màu khác, xin liên lạc nhân viên chúng tôi:

Tiếng Anh: 1-888-669-0780, Tiếng Việt: 800-928-4331

Email: sales@uspedicurespa.com