Close
(0)
You have no items in your shopping cart.
Search
Filters

Trọn Bộ PSD-100

Gồm Có: Ghế Spa PSD-100 | Bàn Nail VL-100 | Ghế Khách LX | Ghế Mani LX | Ghế Pedi LX
Manufacturer: PSD
  • *
  • *
  • *
$2,499.00

Nhấn Vào Mỗi Sản Phẩm Để Biết Thêm Chi Tiết

Ghế Nail PSD-100

Bàn Nail NV310

Ghế Khách Classic

Ghế Thợ Cao Classic

Ghế Thợ Thấp Classic

Giá sale đến ngày 15 tháng 9, 2018 đúng 12 giờ AM. Mỗi bộ quý khách được tặng 1 thùng liner và mỗi thùng có 2 trăm cái. Giá shipping cho mỗi bộ là $100, cho 48 tiểu bang nước Mỹ.

Do số lượng giới hạn, nên giá sale chỉ có hiệu lực khi chúng tôi còn hàng trong kho.

Nếu quý khách có thêm câu hỏi xin gọi số tổng đài 1-800-928-4331 hoặc text 281-780-8893. Xin cảm ơn

Nhấn Vào Mỗi Sản Phẩm Để Biết Thêm Chi Tiết

Ghế Nail PSD-100

Bàn Nail NV310

Ghế Khách Classic

Ghế Thợ Cao Classic

Ghế Thợ Thấp Classic

Giá sale đến ngày 15 tháng 9, 2018 đúng 12 giờ AM. Mỗi bộ quý khách được tặng 1 thùng liner và mỗi thùng có 2 trăm cái. Giá shipping cho mỗi bộ là $100, cho 48 tiểu bang nước Mỹ.

Do số lượng giới hạn, nên giá sale chỉ có hiệu lực khi chúng tôi còn hàng trong kho.

Nếu quý khách có thêm câu hỏi xin gọi số tổng đài 1-800-928-4331 hoặc text 281-780-8893. Xin cảm ơn

*
*
*
*
Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent