Vietnamese
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Trọn Bộ PSD-100

Manufacturer: PSD
$2,199.00
$2,499.00
Gồm Có: Ghế Spa PSD-100 | Bàn Nail VL-100 | Ghế Khách LX | Ghế Mani LX | Ghế Pedi LX
*
*
*
+ -

Nhấn Vào Mỗi Sản Phẩm Để Biết Thêm Chi Tiết

Ghế Nail PSD-100

Bàn Nail NV310

Ghế Khách Classic

Ghế Thợ Cao Classic

Ghế Thợ Thấp Classic

Nếu quý khách có thêm câu hỏi xin gọi số tổng đài 1-800-928-4331 hoặc text 281-780-8893. Xin cảm ơn

Description

Nhấn Vào Mỗi Sản Phẩm Để Biết Thêm Chi Tiết

Ghế Nail PSD-100

Bàn Nail NV310

Ghế Khách Classic

Ghế Thợ Cao Classic

Ghế Thợ Thấp Classic

Nếu quý khách có thêm câu hỏi xin gọi số tổng đài 1-800-928-4331 hoặc text 281-780-8893. Xin cảm ơn